İnterrupted arkus aorta (Aort damarının kesintiye uğraması)

Bu anomalide, aort damarı, kalpten çıktıktan, baş ve boyun damarlarının bir kısmını verdikten sonra tıkanmış (kesintiye uğramış) tır. Genellikle VSD ile birlikte bulunur (Şekil 1).

Şekil 1: İnterrupted arkus aorta (IAA) tipleri: Tip A: Aort damarı en son sol kola olan dalını verdikten sonra kesintiye uğramıştır. Tip B: Aort damarı sol kafa damarı ile sol kol damarı arasında kesintiye uğramıştır. Tip C: Aort damarı sağ kafa damarını verdikten hemen sonra kesintiye uğramıştır. Tüm tiplerde vücudun alt kısmının dolaşımı PDA yoluyla sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

(Ao: Aorta; PA: Pulmoner arter; PDA: Patent duktus arteriozus; IA: Sağ kafa ve sağ kol damarı; LCA: Sol kafa damarı; LSCA: Sol kol damarı)

Vücudun alt kısmına duktus damarı yoluyla kan gönderilmektedir. Doğumdan hemen sonra duktus damarının kapanması sonucunda ciddi dolaşım yetmezliği ortaya çıkar ve hemen müdahale edilmezse, hastalar hayatını kaybedebilir. Bu hastaların ilk tedavisi prostoglandin ilacının verilerek, müdahale edilinceye kadar geçen zaman içerisinde, duktus damarının açık tutulması ve vücudun alt kısmının dolaşımının devam ettirilmesi şeklindedir. İlk müdahale sonrası gecikmeden tamir edilmesi gereklidir. Açık kalp ameliyatı ile, aort damarının, doğrudan uc-uca eklenmesi veya birtakım yamalarla birbirine bağlanması sağlanır. Aynı seansta VSD kapatılır. Bu şekilde tam düzeltme sağlanmış olur. Normal bir dolaşım elde edilmesi ile sonuçlanan bu ameliyatın hayati riski, % 10 civarında olup, ameliyattan önceki hastanın durumu, organ fonksiyonlarında bozulma oluşup oluşmaması gibi faktörler başarıyı etkiler. Ameliyattan sonra normal veya normale yakın bir hayat beklentisi ve kalitesi sağlanabilir. Ancak orta-uzun dönemde aort damarının tamir edilen bölgesinde daralmalar gözlenebilir ve tekrar girişimler gerekebilir.