Prof.Dr. Ersin Erek

Özgeçmiş ve Akademik Faaliyetler Dosyası

Özgeçmiş

Isparta’ nın Senirkent ilçesinde 1967 yılında dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi Ankara ve Isparta’ da tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ni 1990 yılında tamamlayarak doktor ünvanı aldım. Bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’ ne ihtisas için başladım ve 1997 yılında kalp ve damar cerrahisi uzmanı oldum. Askerliğimi Hakkari’ de yaptıktan sonra çeşitli üniversite, kamu ve özel hastanelerde görev yaptım. Bu hastanelerde kalp cerrahisi ve çocuk kalp cerrahisi faaliyetlerinin başlatılması ve sürdürülmesinde aktif rol üstlendim. 2010 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör ünvanı aldım.

Kalp damar cerrahisi asistanlığımın ilk yıllarından itibaren, çocuk kalp hastalıkları ve ameliyatlarına özel ilgi duydum. Özellikle yenidoğan bebeklerin kritik doğumsal kalp hastalıkları, kompleks kalp anomalileri, minimal invaziv ameliyatlar gibi özellikli konularda ve çok nadir yapılan, riskli veya yeni ameliyatlarda öncü rol aldım. Pek çok meslektaşımın eğitimine katkıda bulundum. Yerli ve yabancı çok sayıda bilimsel kongrede, düzenleyici, davetli konuşmacı veya katılımcı olarak görev aldım.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Doğumsal kalp hastalıkları cerrahisi çalışma grubu başkanlığı yaptım. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisinin editör yardımcılığını üstlendim. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Hobilerim arasında, kitap okumak, dağ bisikleti, masa tenisi ve ağaç işleri bulunmaktadır.

Kitaplar

  1. Sarıoğlu T, Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Tekin S, Can E.

Kalp Cerrahisi Klinik Protokolü. İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı Yayınları 2002

  1. Erek, Y.K.Yalçınbaş, T.Sarıoğlu. Pediatrik ve Konjenital Kalp Cerrahisi: Temel Bilgiler ve Prensipler. Acıbadem Üniversitesi Yayınları 2016
  2. Dr. Ersin Erek. Doğumsal Kalp Hastalıkları Aile Kılavuzu. Doğan Egmond Yayıncılık 2018

Kitaplarda Bölümler

  1. Erek, E, Sarıoğlu T. Büyük arterlerin transpozisyonu. Paç M, Akçevin A, Aka SA,

Büket S, Sarıoğlu T. Kalp ve Damar Cerrahisi. Ankara, MN medikal ve Nobel, 2004;

1525 – 53 II. Basım. Nobel tıp 2012

  1. Erek, E, Sarıoğlu T. Büyük arterlerin düzeltilmiş transpozisyonu. Paç M, Akçevin A,

Aka SA, Büket S, Sarıoğlu T. Kalp ve Damar Cerrahisi. Ankara, MN medikal ve

Nobel, 2004; 1553 – 63 II. Basım. Nobel tıp 2012

  1. Erek E, Sarıoğlu T. Sol ventrikül çıkış yolu rekonstrüksiyonları ve Ross operasyonu.

Paç M, Akçevin A, Aka SA, Büket S, Sarıoğlu T. Kalp ve Damar Cerrahisi. Nobel

Ankara, MN medikal ve Nobel, 2004; 1419 – 41 II. Basım. Nobel tıp 2012

  1. Erek E, Sarıoğlu T. Aort koarktasyonu ve İnterrupted arkus aorta. Paç M, Akçevin A,

Aka SA, Büket S, Sarıoğlu T. Kalp ve Damar Cerrahisi. Ankara, MN medikal ve

Nobel, 2004; 1389 – 1407 II. Basım. Nobel tıp 2012

  1. Erek E, Sarıoğlu T. Büyük arterlerin transpozisyonunda cerrahi tedavi. Duran E. Kalp

ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Çapa Tıp Kitabevi 2004; 435 – 59

Alıntı ve İndeksler

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Makaleler