bypassKoroner bypass, ya da “koroner köprüleme” ameliyatı, hastanın varolan koroner damarının hastalıklı bölgesinin ilerisine, bacaktan yada göğüsten çıkarılan bir damarla köprüleme işlemi yapılması demektir. Doğal olarak, hastanın hastanın kendi damarı çıkarılmaz ve değiştirilmez. Sadece yeni bir damarla, yeni bir kanal açılmış olur. Dolayısıyla damar tıkanmasına yolaçan hastalık da sürecini devam ettirir. Koroner bypass ameliyatı geçiren bir hastada, ameliyat sırasında hastalıklı olmayan damarlarda yeni tıkanıklıklar oluşabileceği gibi, aynı zamanda, bypass için kullanılan yeni damarlarda da benzer problemler gelişebilir. Özellikle bacaktan alınan damarlar, hastalık oluşumuna daha yatkındırlar. Göğüsten çıkarılan damar ise, atardamar yapısındadır ve tıkanmaya çok dirençlidir. İki göğüs damarının birden çıkarılarak bypass için kullanılması veya aynı göğüs damarıyla birden fazla bypass yapılması, ameliyatın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilir. Bunun yanısıra, hastaların risk faktörlerini kontrol etmeleri ile, koroner damar tıkanıklığına yolaçan ateroskleroz hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilmeleri mümkündür.