Doğumsal kalp hastalıkları, en sık görülen doğumsal anomalidir.  Kabaca her 100 canlı doğan bebekten 1’nde doğumsal kalp hastalığı görülmektedir. Genel olarak ameliyatların başarısının % 95 ve üzerinde olduğu child-picturesöylenebilir. 20 yıl önce bu oran % 20’ lerde idi. Hastalığın ve hastanın özelliklerine göre bu risk de çok değişkenlik gösterebilmektedir. 4-5 yaşlarında bir çocukta kalbin odacıkları arasındaki deliğin kapatılmasının riski, %
0,5 iken, yenidoğan bir bebekte yapılacak çok karmaşık bir ameliyatın riski çok daha yüksek olabilir.

Kalp anomalilerinin önemli bir kısmı tamamıyle düzeltilebilir. Bir kısmında ise ancak rahatlatıcı bazı girişimler yapılabilir. Tam düzeltilen kalplerin yaşam beklentisinin, normal insanlara benzer olacağını söylemek yanlış olmaz. Hayat kalitesi açısından da önemli bir fark olması beklenmez. Ancak, hastaların bir kısmında, tamirde kullanılan yöntem ve materyallere bağlı olarak, ileriki yıllarda yeniden cerrahi girişimlere gereksinim duyulabilmektedir.